Quy định và hình thức thanh toán - Vicona Decor – Thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp

Quy định và hình thức thanh toán - Vicona Decor – Thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp

Quy định và hình thức thanh toán - Vicona Decor – Thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp

Quy định và hình thức thanh toán - Vicona Decor – Thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp

Quy định và hình thức thanh toán - Vicona Decor – Thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp
Quy định và hình thức thanh toán - Vicona Decor – Thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp

Quy định và hình thức thanh toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán tại điểm giao dịch (Khách hàng nhận hàng tại Vicona decor ):

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng đến chi nhánh của công ty, nơi khách hàng yêu cầu.

- Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán tại quầy thu ngân.

2. Thanh toán tại nhà (Khách hàng nhận hàng tại địa điểm yêu cầu, nhân viên Vicona decor đi giao hàng theo địa điểm khách hàng yêu cầu và thu tiền):

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 3: Ban quản lý cử nhân viên đi giao hàng cho khách.

- Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên giao hàng của Vicona decor

Tin tức khác

Hotline tư vấn

Hotline tư vấn
Call: Skype - Viber - Zalo

Skype Viber Zalo

Email: viconadecor@gmail.com

Dịch vụ VICONA DECOR
Dự án VICONA DECOR
Top